Med stor respekt, till våra politiker

Som med så mycket annat drabbar ett fåtals bristande kompetens och felaktiga syften ett flertal. Ok. nu uttrycker jag mig svårtolkat, men samtidigt med nästan obefintlig risk att feltolkas, varken medvetet eller omedvetet. Jag uttrycker mig så i detta inlägg just för att alla politiker ska förstå och inte kunna vända det varken till eller …

HVLR i Norrköping?

Enligt säker källa har det under måndagmorgonen iakttagits tidiga aktiviteter i HVLR’s Norrköpingskontor centralt i staden. Bedömare säger att detta kan vara det tecken världen väntat på nu i snart fem år. – Om detta är sant kan det vara det största som hänt, tillägger en expert i ämnet som redaktionen talat med. Utvecklingen av …