Med stor respekt, till våra politiker

Som med så mycket annat drabbar ett fåtals bristande kompetens och felaktiga syften ett flertal. Ok. nu uttrycker jag mig svårtolkat, men samtidigt med nästan obefintlig risk att feltolkas, varken medvetet eller omedvetet. Jag uttrycker mig så i detta inlägg just för att alla politiker ska förstå och inte kunna vända det varken till eller ifrån sin fördel. Så långt har det gått och så illa är det.

Vi har idag för hög andel politiker vars syfte med sitt engagemang är egen vinning inom makt och/eller rikedom. Våra största drivkrafter. Det är tydligt och det skapar politikerförakt, vilket i slutändan hotar vår demokrati. Jag lämnar all utländsk politik utanför detta inlägg med ett konstaterande att det finns många länder med liknande situation.

Tillsammans med andra företeelser i vårt samhälle är politikers egna vinning orsak till politikerförakt. Tydligast syns det inom politik som påverkar klimatet, vilket inte längre enbart är klimatpolitik. Daniel Suhonen skrev nyligen att människor är redo för betydligt större förändringar än de politiska partierna. Tack för den formuleringen, Daniel! Den säger allt samtidigt som den förklarar vårt politikerförakt. Det har sagts att vi får de politiker vi förtjänar och att de politiker som inte drivs av egen vinning behöver känna opinion för att agera. Den opinionen kan inte bli tydligare än så här. Mycket tack var Greta m fl arbete. Nu är rätt läge att kliva fram och stå upp för att mänsklighetens barnbarn ska kunna njuta av livet här på Tellus.

Avslutar med citat som hjälper er att våga, kära politiker med ärliga syften:

Clearly young people are hungry for a different kind of politics, one that feels more authentic – and not because its marketed that way, but because it actually is ⁃ Naomi Klein, June 2017

HVLR i Norrköping?

Enligt säker källa har det under måndagmorgonen iakttagits tidiga aktiviteter i HVLR’s Norrköpingskontor centralt i staden. Bedömare säger att detta kan vara det tecken världen väntat på nu i snart fem år.

– Om detta är sant kan det vara det största som hänt, tillägger en expert i ämnet som redaktionen talat med. Utvecklingen av HVLR kommer nu följas med löpande bevakning bekräftar ansvarig publisher vid Stroked.

Forskning sökes

Det gnager i mig detta med klimatförändringar. Det är inte det att jag inte förstår vad, varför och hur det sker. Nej, det som gnager är hur vi kunde låta det gå så här långt. Hur kunde vi släppa igenom de förändringar som nu hotar mänskligheten? Vi homo sapiens är rättmätiga härskare här på planeten Tellus efter jordskredsseger över allt och alla som hotat och utmanat oss. Är det Gud eller nått annat sagoväsen som kollektivt bestraffar oss med intellektuell förlamning?

De starkaste och, utan tvivel, största krafterna mänskligheten besitter är rikedom och makt. Genom dessa hittills obesegrade krafter regerar vi över allt och alla, men de kommer vara chanslösa mot den enorma kombattant vi så flagrant missbedömt. Enkla motståndare som rovdjur, sjukdomar och vårt egna ursprung har fått ge vika för vår rikedom och vår makt. Men i ett flerhundraårigt rus har vi helt missat skogen för alla träd och står nu inför ett grymt konstaterande av vårt lilla universums hittills största felbedömning och tvingas sitta fastbundna utan chans att försvara oss och se på när Klimatet nu hämnas och avlossar sina förändringsvapen som vedergällning för att vi inte bara glömde, utan faktiskt ignorerade det.

Jag tror vi behöver forska i varför klimatforskningens tydliga och högljudda varningar inte var tillräckliga. Den finns säkert sån forskning och det är jag som inte vet om den bara. Och nu föds ännu ett gnag i att detta i sig är ännu en varningssignal – hur kan en intresserad och jordad Tellusinvånare som jag inte veta och därför drabbas av ett ännu ett gnag. Det gnager i mig att det gnager, typ, och startar i mitt fall alternativa tankar, ex. vilka andra fenomen kan ha indirekt inverkan på klimatet, ex. sociala medier ökar vår självfixering och triggar egoistiska krafter som gör oss kollektivt sårbara. Eller har ett brett politikerförakt och problem med auktoriteter medfört att vi som kollektiv ignorerar utan att det behövdes något direkt uppsåt?

Jag har svårt att tro att Putte, Erdo, Trumpeten m fl enbart agerar för sin och sina näras bästa. Dom gör det, ja, men det är INTE bara för den egna vinningen. För 100 år sedan var det möjligt, men inte längre. Jag märker stor skillnad i samhället bara på 35 år. Skillnader som jag ser som sannolikt medskyldiga till att vi ignorerade Klimatets varningar och nu låter våra barn och barnbarn sitta av straffet. Jag skäms.

Hurra för klimatallians!

Från magen och hjärtat bara måste jag uttrycka något kring initiativet Klimatalians som Gudrun, K-G, Anders W med flera tagit här i dagarna. Läste till och med ordagrant att man vill göra Greta sällskap. Värmer mig extra mycket då jag inför valet 2014 mailade alla partier utom SD och frågade bland annat hur man ställer sig till en partiöverskridande klimatgruppering. Jag bad också om deras prioritering av samhälls-frågorna jobb, trygghet och välfärd OCH ”nya” frågan klimat. Som tack erbjöd jag min röst i valet. Inget parti svarade på frågan om klimatgruppering. Inget parti hade klimat bland sina tre prioriterade frågor. Inte ens Miljöpartiet. Min röst hamnade på dom ändå.