Med stor respekt, till våra politiker

Som med så mycket annat drabbar ett fåtals bristande kompetens och felaktiga syften ett flertal. Ok. nu uttrycker jag mig svårtolkat, men samtidigt med nästan obefintlig risk att feltolkas, varken medvetet eller omedvetet. Jag uttrycker mig så i detta inlägg just för att alla politiker ska förstå och inte kunna vända det varken till eller ifrån sin fördel. Så långt har det gått och så illa är det.

Vi har idag för hög andel politiker vars syfte med sitt engagemang är egen vinning inom makt och/eller rikedom. Våra största drivkrafter. Det är tydligt och det skapar politikerförakt, vilket i slutändan hotar vår demokrati. Jag lämnar all utländsk politik utanför detta inlägg med ett konstaterande att det finns många länder med liknande situation.

Tillsammans med andra företeelser i vårt samhälle är politikers egna vinning orsak till politikerförakt. Tydligast syns det inom politik som påverkar klimatet, vilket inte längre enbart är klimatpolitik. Daniel Suhonen skrev nyligen att människor är redo för betydligt större förändringar än de politiska partierna. Tack för den formuleringen, Daniel! Den säger allt samtidigt som den förklarar vårt politikerförakt. Det har sagts att vi får de politiker vi förtjänar och att de politiker som inte drivs av egen vinning behöver känna opinion för att agera. Den opinionen kan inte bli tydligare än så här. Mycket tack var Greta m fl arbete. Nu är rätt läge att kliva fram och stå upp för att mänsklighetens barnbarn ska kunna njuta av livet här på Tellus.

Avslutar med citat som hjälper er att våga, kära politiker med ärliga syften:

Clearly young people are hungry for a different kind of politics, one that feels more authentic – and not because its marketed that way, but because it actually is ⁃ Naomi Klein, June 2017

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *