14 dagar vaken tid.
1 minut procentuell representation av 12 600 minuter.

Värk, stickningar, tinnitus, motoriska störningar, talsvårigheter, ansiktsförlamning, känselbortfall, obalans och störd diafragma symboliseras genom disharmoni, varierande ton, tempo och ljudnivåer. Verket inleds med 24 sek opåverkad musik.